Mart XXI: és possible una colònia humana a Mart?

Campus del Baix Llobregat de la UPC Castelldefels, Castelldefels, Castelldefels, Espanya

El projecte Mart XXI s'adreça a nois i noies de 3r i 4t d'ESO que, malgrat tenir capacitats i potencial per als estudis, presenten un elevat risc d'abandonar-los. Els objectius del projecte i l'heterogeneïtat de les situacions de les persones participants ens marquen una mida de projecte en la qual sigui possible fer un seguiment […]