Programa d’educació intercultural per als centres educatius de secundària

Centres Escolars Castelldefels, Espanya

Activitats diverses de difusió de la convivència intercultural, així com de gestió i prevenció de conflictes. Aquestes activitats estan adreçades a tota la comunitat educativa: professorat, equip directiu i alumnat. SUPORT ALS CENTRES EDUCATIUS Serveis adreçats a l'alumnat: •    Organitzar xerrades i tallers sobre el respecte a la diversitat, la convivència intercultural, la prevenció del […]

Camins de Refugi: taller sobre drets humans, migracions i asil

Centres Escolars Castelldefels, Espanya

Exposició oral eminentment participativa amb el suport puntual d'imatges, vídeos i gràfiques a través de PPTX, material audiovisual i la pàgina web http://caminsderefugi.org/. Es plantejaran preguntes i s'obrirà el debat per facilitar un espai de resolució de qüestions i també nodrir la formació amb diferents punts de vista. A la part final es pot fer […]

Els perills del volcà de l’odi

Centres Escolars Castelldefels, Espanya

Desenvolupament de la dinàmica del volcà, en grups reduïts. Cada grup té tres exemples d'odi -envers un mateix col·lectiu racialitzat que ha de classificar en tres nivells diferents. Després cada grup els enganxa al volcà gran. Arran de la construcció del volcà amb els exemples enganxats en ell, es genera un debat conjunt, que finalitzarà […]

Fake news i racisme

Centres Escolars Castelldefels, Espanya

El taller consta d'una primera part on es defineix la importància de la premsa en la reproducció dels estereotips i els prejudicis i/o racisme sobre algunes comunitats concretes. Posteriorment, es presenta i defineix les fake news o notícies falses  i què és el que permet que es trobin a l'ordre del dia. Es donaran eines per […]

Fugir. Un joc de rol sobre les persones defensores de drets ambientals

Centres Escolars Castelldefels, Espanya

Dintre el projecte "Sense refugi: vulneracions de drets ambientals al sud global com a causa de desplaçament forçat”, es dona a conèixer les vulneracions de drets ambientals com a causes generadores de desplaçament forçat.  Amb la proposta "Fugir.  Un joc de rol sobre les persones defensores de drets ambientals" els participants experimenten ser persones desplaçades per temes ambientals  i  per […]

Nàufrags de la globalització

Centres Escolars Castelldefels, Espanya

El taller és una invitació a apropar-nos a les realitats migratòries diverses que ens envolten mostrant la seva complexitat i connexió amb la nostra història i vida quotidiana. Una crida a explorar els prejudicis que ens travessen i a qüestionar-los críticament des del respecte a través de diferents materials audiovisuals i cançons popular amb lletres […]

Islamofòbia, trenca la convivencia?

Centres Escolars Castelldefels, Espanya

La sessió tindrà dues parts, cadascuna una introducció de conceptes i idees generals i després un debat obert amb el grup que sempre estarà dividit en dos equips. Els debats es fomentaran mitjançant la presentació de dos vídeos, i la dinamització de la persona responsable de l'activitat, amb preguntes i assignant torn de paraula i […]