Projecte d’Educació per la mobilitat segura

Centres Escolars Castelldefels, Espanya

Es tracta d'una activitat d'educació viària que es desenvolupa tant dins com fora de l'aula. Una proposta orientada a assolir una mobilitat eficaç, sostenible amb el medi i segura per a tothom. La seva finalitat és reduir la taxa d'accidentalitat el màxim possible, generant hàbits de conducta segurs. D'altra banda, intenta aconseguir que els nens […]