La teva cerca

El cicle dels residus

Quina quantitat de residus es generen a Castelldefels per persona cada dia? A on van a parar aquests residus? A partir d’una sèrie de preguntes per detectar coneixements previs, es planteja

Llegir més

Com consumim? L’ECOcompra

L’activitat consisteix en el muntatge d’un mercat imaginari a l’aula. L’alumnat, organitzat en grups, haurà d’anar a comprar els productes necessaris per preparar un bon àpat. Per omplir el cabàs de

Llegir més

Ecoauditoria dels residus

Es treballen conceptes de les àrees de Coneixement del medi (primària) i de l’Àrea de ciències experimentals (ESO). Es tracta d’un procés d’autoavaluació sobre la generació de residus al centre escolar. L’activitat consta de vàries

Llegir més

Taller d’eficiència energètica

Es comença l’activitat amb un debat sobre el model energètic actual i les possibilitats de canviar-lo amb l’estalvi i l’eficiència energètica. A continuació, es farà la part pràctica, on l’alumnat

Llegir més