Què és la Guia Educativa?

És un recull actualitzat de les activitats educatives amb visió de ciutat que s’ofereix mitjançant les diferents àrees de l’ajuntament en coordinació amb les entitats i agents implicats dirigides al conjunt de la comunitat educativa de Castelldefels: infants, adolescents, joves, famílies, centres educatius, entitats…

Entenem que la guia es un espai de governança municipal. Es tracta d’activitats educatives de qualitat i diverses, presencials o on-line, puntuals o permanents, impulsades i validades per les diferents àrees de l’ajuntament implicades.
A través del web, les persones interessades poden contactar amb un/a responsable de l’activitat o inscriure’s directament.

OBJECTIUS DE

LA GUIA

Fer de Castelldefels una ciutat educadora, inclusiva, feminista i sostenible.

Fer accessibles a la ciutadania de Castelldefels més i millors oportunitats educatives per a formar-se al llarg i a l’ample de la vida.

Millorar l’equitat educativa, la igualtat d’oportunitats per educar-se en les diferents etapes de la vida, evitant l’exclusió i la segregació escolar i social.

Connectar els agents educatius de la ciutat per lligar els aprenentatges que es donen en els diferents temps i espais educatius, promovent itineraris d’aprenentatge personalitzat.

Formar a ciutadanes i ciutadans solidaris, compromesos amb el seu entorn i en definitiva compromesos en la construcció d’una societat i ciutat millor per a tothom.

L’Educació la nostra prioritat

La Guia Educativa és l’eina per visualitzar el nostre Pla Educatiu d’Entorn

El Pla Educatiu d’Entorn és una iniciativa oberta i de cooperació educativa, que vol donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels infants i joves, coordinant i dinamitzant l’acció educativa de la ciutat més enllà de l’àmbit escolar.

Treballem de manera transversal en diferents programes dins l’àmbit educatiu amb l’objectiu d’afavorir la cohesió social, promoure la coeducació, fomentar la interculturalitat i millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana, i així enfortir les xarxes educatives, la participació en activitats de lleure i esportives, els vincles entre les famílies, l’escola i l’entorn i reduir les desigualtats entre col•lectius, per a, en conseqüència, contribuir a incrementar.

VOLEU

SABER-NE MÉS?

Aneu a l’espai web del Pla Educatiu d’Entorn de Castelldefels