Taller de vehicles solars

Centres Escolars Castelldefels, Espanya

L'activitat s'inicia amb la projecció d'un audiovisual introductori. A continuació es realitza el taller pràctic de muntatge de vehicles solars. Un cop muntats, es proven al pati de l'escola. Es tanca l'activitat amb una reflexió sobre l'ús de les energies renovables. Durada: L'activitat té una durada de 1,5 hores. Lloc: El taller es realitza al centre educatiu. Material […]

El canvi climàtic

Centres Escolars Castelldefels, Espanya

L'activitat està estructurada en fase prèvia, fase de desenvolupament i fase de síntesi. La fase prèvia ajudarà l'alumnat a trobar dades generals sobre el funcionament del clima. La fase de desenvolupament té dues parts: "Què li passa al clima del Planeta Terra?" Presentarem la temàtica del canvi climàtic mitjançant la projecció d'uns materials audiovisuals (les […]

Taller d’energia solar fotovoltaica

Centres Escolars Castelldefels, Espanya

Es comença amb una xerrada-debat (amb el suport d'un audiovisual) sobre l'energia en general i sobre l'energia solar en concret. A continuació es fa la part pràctica, que consisteix en el muntatge (per grups) de maquetes de cases que funcionen amb energia solar fotovoltaica. Per acabar s'experimenta amb elles rebent radiació solar al pati de […]

Taller d’energia solar tèrmica

Centres Escolars Castelldefels, Espanya

Aquest taller està dividit en dues parts: Durant la primera (més teòrica), es fa una introducció al model energètic actual i dels seus impactes, i es parla de les alternatives amb energies renovables. Durant la segona (pràctica), l'alumnat munta tres equips solars tèrmics al pati de l'institut per comprovar com es pot escalfar aigua amb energia solar. […]

EOLAB: Laboratori d’energia Eòlica

Centres Escolars Castelldefels, Espanya

Eolab és un taller transversal per aprendre de forma entretinguda i proactiva els conceptes bàsics lligats a l'energia eòlica, descobrir els projectes industrials més innovadors i aprendre com es genera electricitat a partir del vent. Es divideix en dues parts: Primera part: Fixeu-vos! A la part teòrica s'introdueixen conceptes fonamentals com "energia", "electricitat" o "vent" i es […]

Estalvia energia amb petits gestos d’enormes efectes

Centres Escolars Castelldefels, Espanya

L'activitat s'inicia amb una explicació, amb suport audiovisual, de què és el que podem fer nosaltres per millorar el model energètic actual mitjançant l'estalvi i l'eficiència energètica. A continuació, es farà una part pràctica (amb diferents aparells elèctrics i mesuradors) on l'alumnat podrà calcular, primer el que consumeixen sense tenir en compte les implicacions ambientals i econòmiques […]

Taller d’autoconsum solar fotovoltaic

Centres Escolars Castelldefels, Espanya

Explicació i muntatge de quatre equips solars fotovoltaics (mòduls, estructures, inversors i mesuradors d'energia). Tot seguit i amb ajuda d'una presentació audiovisual, es farà una sessió sobre els beneficis de les energies renovables i, concretament, de l'energia solar fotovoltaica. Per acabar, es comprovarà la producció solar i s'omplirà un dossier per a l'alumnat on es […]

Taller d’eficiència energètica

Centres Escolars Castelldefels, Espanya

Es comença l'activitat amb un debat sobre el model energètic actual i les possibilitats de canviar-lo amb l'estalvi i l'eficiència energètica. A continuació, es farà la part pràctica, on l'alumnat amb l'ajuda de diferents aparells i mesuradors energètics farà la comparativa sobre un casa convencional contra una que apliqui mesures d'estalvi i eficiència energètica. Durada: […]

Taller de cuines solars i estalvi energètic

Centres Escolars Castelldefels, Espanya

Explicació del funcionament i posada en marxa d'uns forns solars on es couran unes pizzes que, al final de la sessió, l'alumnat podrà menjar. Mentre es deixen els forns en funcionament, es fa una sessió introductòria sobre l'aprofitament de les energies renovables (amb suport audiovisual). A continuació l'alumnat podrà, mitjançant una sèrie de pràctiques, càlculs i […]