PAE- Programa d’Acompanyament Educatiu

Centres Escolars Castelldefels, Espanya

El Programa d'Acompanyament Educatiu (PAE), és un recurs preventiu i formatiu per a totes les persones, membres de la comunitat educativa per gestionar els conflictes de  manera positiva, fent servir eines de la mediació i la cultura de la pau i el diàleg per preservar la cura en les seves relacions, per facilitar una millora de […]

Taller de responsabilització de l’espai públic per a una bona convivència

Centres Escolars Castelldefels, Espanya

Es tracta d'una sessió dinàmica per presentar al SIEP-Servei d'intervenció per la convivència a l'espai públic, i reflexionar sobre els usos de l'espai públic. A través de diferents dinàmiques participades, es construeix una definició col·lectiva sobre qué és l'espai públic i les seves dimensions: comunitat, responsabilitat, convivència i cohesió social, així com els rols de […]

Educació per la Participació Ciutadana. Consell de la Infància

Centres Escolars Castelldefels, Espanya

Es treballarà una temàtica a través de les trobades mensuals dels consellers i les conselleres que actuaran com a representants i portaveus dels seus grups classe. En aquesta primera edició la temàtica a treballar serà la convivència. També s'aniran inclouen als infants en tots els espais i canals de participació de les diferents àrees i […]

Programa d’educació intercultural per als centres educatius de secundària

Centres Escolars Castelldefels, Espanya

Activitats diverses de difusió de la convivència intercultural, així com de gestió i prevenció de conflictes. Aquestes activitats estan adreçades a tota la comunitat educativa: professorat, equip directiu i alumnat. SUPORT ALS CENTRES EDUCATIUS Serveis adreçats a l'alumnat: •    Organitzar xerrades i tallers sobre el respecte a la diversitat, la convivència intercultural, la prevenció del […]

Camins de Refugi: taller sobre drets humans, migracions i asil

Centres Escolars Castelldefels, Espanya

Exposició oral eminentment participativa amb el suport puntual d'imatges, vídeos i gràfiques a través de PPTX, material audiovisual i la pàgina web http://caminsderefugi.org/. Es plantejaran preguntes i s'obrirà el debat per facilitar un espai de resolució de qüestions i també nodrir la formació amb diferents punts de vista. A la part final es pot fer […]

Els perills del volcà de l’odi

Centres Escolars Castelldefels, Espanya

Desenvolupament de la dinàmica del volcà, en grups reduïts. Cada grup té tres exemples d'odi -envers un mateix col·lectiu racialitzat que ha de classificar en tres nivells diferents. Després cada grup els enganxa al volcà gran. Arran de la construcció del volcà amb els exemples enganxats en ell, es genera un debat conjunt, que finalitzarà […]

Fake news i racisme

Centres Escolars Castelldefels, Espanya

El taller consta d'una primera part on es defineix la importància de la premsa en la reproducció dels estereotips i els prejudicis i/o racisme sobre algunes comunitats concretes. Posteriorment, es presenta i defineix les fake news o notícies falses  i què és el que permet que es trobin a l'ordre del dia. Es donaran eines per […]

Fugir. Un joc de rol sobre les persones defensores de drets ambientals

Centres Escolars Castelldefels, Espanya

Dintre el projecte "Sense refugi: vulneracions de drets ambientals al sud global com a causa de desplaçament forçat”, es dona a conèixer les vulneracions de drets ambientals com a causes generadores de desplaçament forçat.  Amb la proposta "Fugir.  Un joc de rol sobre les persones defensores de drets ambientals" els participants experimenten ser persones desplaçades per temes ambientals  i  per […]

Nàufrags de la globalització

Centres Escolars Castelldefels, Espanya

El taller és una invitació a apropar-nos a les realitats migratòries diverses que ens envolten mostrant la seva complexitat i connexió amb la nostra història i vida quotidiana. Una crida a explorar els prejudicis que ens travessen i a qüestionar-los críticament des del respecte a través de diferents materials audiovisuals i cançons popular amb lletres […]

Diversitat de Tu a Tu

Centres Escolars Castelldefels, Espanya

Formació d'un petit grup d'alumnes de 2n/3r d'ESO durant 2/3 sessions mitjançant vídeos, casos, etc. Per posteriorment poder formar als seus iguals de cursos inferiors i al mateix temps esdevenir referents a l'hora de solucionar dubtes i problemàtiques en estat inicial. Durada: Entre 4 i 6 hores repartides en diferents dies Si el Centre que […]

Islamofòbia, trenca la convivencia?

Centres Escolars Castelldefels, Espanya

La sessió tindrà dues parts, cadascuna una introducció de conceptes i idees generals i després un debat obert amb el grup que sempre estarà dividit en dos equips. Els debats es fomentaran mitjançant la presentació de dos vídeos, i la dinamització de la persona responsable de l'activitat, amb preguntes i assignant torn de paraula i […]

Taller de simulació del Parlament Europeu

Centres Escolars Castelldefels, Espanya

Taller de simulació al Parlament Europeu que consta de tres sessions: 1a sessió  preparatòria per explicar que és el Parlament Europeu i repartiment de rols 2a sessió  Es treballa en comissions les propostes que es presentaran 3a sessió Simulació al Parlament Data: curs 2023- 2024 Durada: Son tres sessions de 1h30 min La selecció dels […]